Adviseren en ontzorgen

Meer informatie over onze expertise

Advisering

Of het nu gaat om het onderling koppelen van twee of meerdere datacentra of het aansluiten van uw datacentrum op één van de vele data centra of exchanges in Amsterdam, de vraag is wat is in uw geval de optimale keuze?

Gehuurde bandbreedte of 'eigen' fiber? In het geval van fiber, welke fiber leverancier, welke apparatuur is het meest geschikt, wie doet het beheer... kortom vragen die grote impact op de kosten en implementatie kunnen hebben.

DotOne kan u helpen bij het beantwoorden van deze en vele andere vragen en u helpen met het maken van een goed onderbouwde keuze.

Begeleiding bij implementatie

Implementeren van een optisch netwerk of het inrichten en configureren van een Carrier Ethernet netwerk is voor de meeste organisaties geen dagelijkse bezigheid. Volledig uitbesteden van een implementatie heeft echter als nadeel dat de opgedane kennis na oplevering gering is.

DotOne biedt de mogelijkheid om gezamenlijk met de leverancier de implementatie te doen en kennisoverdracht sessies en/of training te doen. 

Project management

Onder project management verstaan we niet alleen het zorgdragen voor een juiste implementatie binnen een gedefinieerd tijdsbestek, maar bieden we indien gewenst een volledige ontzorging. Dit houdt in dat we voorafgaand aan de implementatie een technisch en commercieel advies verzorgen waarbij we het hele traject van vraagstelling tot oplevering begeleiden.

Andere diensten

Naast advisering en begeleiding biedt dotOne ook optische en Carrier Ethernet trainingen.